JUIG! Februarie - Maart 2017

JUIG! Februarie - Maart 2017

Lees in hierdie uitgawe Wanda Bam se getuienis, die gevare van posttraumatiese stresversteuring (PTSV) en hoe Wanda se genesing gely het tot die Heelvroukursus waartydens soveel vroue reeds emosionele, fisieke en geestelike genesing ontvang het.

Loading...
Loading...